ניהול מכשירים ניידים

Icons2• שליטה ובקרה של טלפונים וטאבלטים אירגוניים ע”י מערכות פתוחות או בתשלום.
• הוספת תוכנות, אבטחה, קונפיגורציה. (MDM)
• ניהול תוכן של המכשירים האירגוניים.
• מעקב אחרי מיקומם
• הגנת המידע מפני אובדן או גניבה